Ortopedická ambulance

Ambulance pro poruchy pohybového aparátu, zejména onemocnění kloubní.
Provádíme :
- vyšetření kloubních obtíží jak úrazového, tak degenerativního původu
- vyšetření kojenců v rámci prevence vrozených vad kyčlí včetně ultrasonografie
- vyšetření ploché nohy a přidružených vad  
- malé ortopedické zákroky (např. operace "lupavých prstů", karpálních tunelů, kladívkových prstů)

Spolupracujeme :
- s protetikem - ing. Bokiš (každé první úterý v měsíci od cca 13 hod.)
- s chirurgií dr. Matouška - operační sálek
- s ortopedickým oddělením nemocnice v Kroměříži (www.nem-km.cz), kde jsou pacienti, indikovaní k operačním zákrokům obvykle operováni. Výhodou je, že pacienty vyšetřuje, operuje a doléčuje obvykle jeden lékař, což umožnuje kontinuitu, zpětnou vazbu a spolupráci založenou na vzájemné důvěře

POZOR - k vyšetření kyčlí kojenců si prosím přineste jednu látkovou plenu.